Andreas Bach Aaen Innovation og Open Source

30. oktober, 2010

Fra ide til mockup i fuld størrelse

Filed under: ideer,småsnak — andreas @ 7:00

fotomanipulation af bro over Ringvejen
For godt et år siden år siden var jeg til et forældremøde i mine børns børnehave her i Århus V. Her kom det mig for øre, at pædagogerne var utrykke ved krydse Ringvejen med børnene, når de skulle bruge idrætsfaciliteterne i Globus1 på den anden side af Ringvejen. Teknisk forvaltning så det ikke muligt at regulere yderligere på længden af den grønne lys, så der kunne blive bedre tid til børnene til at nå hele vejen over Ringvejen frem for at havne på den smalle helle på midten. Pædagogerne måtte ty til det upædagogiske trick at bede børnene løbe over vejen. Ringvejen er en hovednerverne i Århus. Her passerer 28.800 biler i døgnet i de fire spor med op til 70 km/h, så det er ikke sådan lige til, at give ekstra prioritet til nogle ganske få svage fodgængere. Min tanke var så: “Jammen hvorfor er der ikke en bro eller en gangtunnel der? Det er der jo masser af andre steder langs Ringvejen.

Ringvejen i Århus er anlagt forholdsvis sent, så da den endeligt bliver anlagt i 1980’erne, så laver man selvfølgelig gangtunler og broer, der hvor villaveje skæres over, hvor skoledistrikter brydes, eller hvor der nærliggende idrætsfaciliteter. Så hvad gik der galt i med adgangsforholdene til Idrætsfaciliteterne i Globus1?

Globus1 kom til efter Ringvejen. Globus1 ligger op af Gellerupparken og var tænkt som en magnet i området, der også gerne skulle tiltrække folk udenfor Gellerupparken. Det er så lykkedes. Hvad der ikke lykkedes var at få distriktskolen i Gellerupparken nemlig Nordgårdsskolen til at fungere tilfredsstillende. Politikerne valgt at nedlægge skolen og splitte skoledistriktet op og med busser sprede eleverne til kommunens øvrige skoler. Børn fra de nærmeste opgange nær Globus1 har været så heldige, at komme til at høre til den nærliggende Gammelgaardsskolen på den anden side af Ringvejen. Så hvis ringvejen skulle anlægges i dag, så ville der være mindst 2 gode grunde til at der skulle være en gangtunnel eller bro nær Globus1. Gode adgangsforhold til idætsfaciliteter og et sammenhængende skoledistrikt. Så det var da bare at skrive til kommunen og gøre dem opmærksomme på denne uhensigtsmæssighed?

Jeg fik lavet  en kollage baseret på Google maps. Det er jo ganske nemt med et tegneprogram (Gimp), at kopiere en bro fra et sted på Ringvejen til et andet. Der gik et halvt års tid, hvor jeg ikke fik gjort yderligere noget ud af det. Så kom muligheden. Århus kommune lavede en høring på deres Helhedsplan for Gellerup. Denne plan går i store træk ud på at løse op for Ghettoproblemerne med arkitektoniske midler. I øjeblikket går debatten om dette overhovedet er muligt. Om ikke andet så benyttede jeg muligheden og lavede i samarbejde med skolebestyrelse og dagtilbudsbestyrelse et høringsvar til Helhedsplanen.

“Byg bro til Gellerup”, blev overskriften. Den lokale reklamebaserede gratisavis slugte høringssvaret råt, som så mange andre pressemeddelser.Også Gellerup fællesråd tog godt imod forslaget. Nicolai Wammen og de andre lokalpolitikere synes også om ideen, omend de selvsagt var forbeholdne overfor hvadsomhelst, der kan ricikere at koste penge.

Dernæst gik der igen nogle måneder.  Det blev september og Århus Festuge. Pludselig var ideen taget op og virkeliggjort som fuldstørrelse mockup. Helt fantastisk, at se andre kæmpe for den ide, som jeg fik sat ord på og spredt. Det hele startede jo bare med en pædagog, der ønskede at kunne bringe børnehavebørnene sikrere over vejen.
Nabro
Århus Festuge 2010 havde Naboer som tema, de tog broideen op. Byggede en midlertidig bro og kaldte den for Nabro. Dette gav presse. Der kom artikler i Politiken, Århus Stiftstidende, Jyllandsposten, Lokalavisen/Århus og andre mindre portaler og blogs. Jyllandsposten var dog i sædvanlig stil i deres leder forudindtaget og sukkede over konstruktionen.

Mockupen er nu væk igen.  Men mon ikke den rigtige bro kommer på tegnebrædtet igen – måske som en tunnel i stedet.

Powered by WordPress