Andreas Bach Aaen Innovation og Open Source

25. juli, 2007

Ophavsrettens tidlige europæiske historie

Filed under: ophavsret — andreas @ 21:57

Tilbage efter en lille uges tid i sommerhus uden PC eller internetforbindelse. Fuld tid til børnene og stille aftener med de bøger man aldrig fik læst. En af de bøger jeg havde medbragt var Before Copyright, The French Book-Privilege System 1498-1526 af Elizabeth Armstrong. Det er er en tung sag at læse, men også ganske perspektiverende. Tung fordi fordi den er så præcis og referende. Faktisk er det præsentationen af en seriøs omgang historisk forskning. Men hvorfor dog tage sådan en omgang faglitteratur med i sommerhuset? Jo jeg blev fanget af titlen for et par år siden og bestilte bogen, men fik kun læst lidt i den. Det der fangede mig var, at her var der for alvor en bog, der omhandler ophavsrettens historie i Europæisk perspektiv og ikke i amerikansk. Efter at have læst Lawrence Lessig og Siva Vaidhyanathan, så er det godt med list europæisk selvforståelse.

Elizabeth Armstrong beskriver hvordan Frankrig i den valgte periode 1498-1528  var mere sammenhængende som stat end de øvrige europæiske lande. Hermed var Frankrig nok det største område hvori man kunne opnå det særlige privilegie at få eneret i en begrænset periode til at trykke en bog. Bogtrykkerkunsten var i Europa opfundet af Gutenberg omkring 1450, så der er altså omkring 50 års udvikling og spredning af teknologien forud for den peiorde som elizabeth Armstrong beskriver. Lige for at sætte det i relief, så kan jeg da lige nævne, at Københavns Universitet er fra 1479. Kun omkring 5% af alt der blev trykt i Frankrig blev der søgt om eneret til. Det vil sige at langt det meste faktisk var public domain. Processen med at opnå et privilegie kostede både tid og penge. Der blev ført og fremmest argumenteret med økonomiske argumenter, når et privilegie skulle opnås. Den typiske levetid for privilegiet var 2 eller 3 år.  Dette skal sammenlignes med i dag hvor ophavsretten er automatisk – og dermed gælder for alle værker uden at spøge om lov. Den gælder i 70 år efter ophavsmandens død. Der er sandelig forskel.

Det økonomiske incitament der skulle til, for at samfundet kunne få mest muligt ud af bogtrykketeknologien, kunne altså klare sig med 2-3 års privilegier til 5% af alle udgivelser. I dag er det endda endnu billigere at få trykt en bog. Det skal dog siges, at der i perioden 1498-1526 ikke var en stor procentdel af bøgerne, der var skrevet af nulevende forfattere i samtiden. Der var mange klassikere i mellem. At der sidenhen kom flere forfattere til, der gerne ville kunne leve af at skive i samtiden har nok også været med til at påvirke ophavsretten. Sidenhen kom også de idelle rettigheder til. Navngivningsretten og respektretten. Disse rettigheder har været centrale i Bernerkonventionen fra 1886 – en konvention, som USA har været meget sent til at tilslutte sig. Den trådte nemlig først i kraft i USA i 1989.

4. juli, 2007

Hjælp ind fra højre

Filed under: linux,småsnak — andreas @ 22:40

arabisk linux brugerforum

I dag kom hjælpen med at opgradere Debian Unstable fra en uventet kant. Den kom nemlig ind fra højre. Normalt vil jeg sige, at en af styrkerne ved Debian er kvaliteten af deres pakkeafhængigheder. Novell Suse og RedHat er ikke på samme højde. Debian Unstable er undtagelsen, det er her fejlene bliver lavet og derefter rettet. Dette betyder, at man kan være uheldig at få en fejlramt pakke installeret, der kan gøre det vanskeligt at opgradere. Nå men frem med søgemaskinen og check om der er andre der har set samme fejl, før der eventuelt rapporteres. Den fejl jeg blev ramt af var tilsyneladende blevet diskuteret og løst på et arabisk linux forum. Løsningen var lige under de fire smilies. 🙂 , 🙂 , 🙂 , 🙂 . Tak for disse internationale symboler.

Oplevelsen gjorde det klart for mig hvordan sprog bliver den begrænsende faktor, når et interessefelt bliver snævert nok. Fagfælderne skal nok finde hinanden, men kan de tale sammen?

Jeg har flere gange set web-forumer, med særlige tysksprogede diskussionslister. Japanske amatørhjemmesider om en elektronikdims, som der også er en vestlig brugerskare af, men kommunikationen imellem dem er stort set nul.

I dag var der i det mindste lidt kommunikation den ene vej. Jeg må hellere lære at sige tak på arabisk. Det kunne måske endda vise sig at være ganske anvendeligt her i 8210 Århus V.

Powered by WordPress