Andreas Bach Aaen Innovation og Open Source

4. juli, 2007

Hjælp ind fra højre

Filed under: linux,småsnak — andreas @ 22:40

arabisk linux brugerforum

I dag kom hjælpen med at opgradere Debian Unstable fra en uventet kant. Den kom nemlig ind fra højre. Normalt vil jeg sige, at en af styrkerne ved Debian er kvaliteten af deres pakkeafhængigheder. Novell Suse og RedHat er ikke på samme højde. Debian Unstable er undtagelsen, det er her fejlene bliver lavet og derefter rettet. Dette betyder, at man kan være uheldig at få en fejlramt pakke installeret, der kan gøre det vanskeligt at opgradere. Nå men frem med søgemaskinen og check om der er andre der har set samme fejl, før der eventuelt rapporteres. Den fejl jeg blev ramt af var tilsyneladende blevet diskuteret og løst på et arabisk linux forum. Løsningen var lige under de fire smilies. 🙂 , 🙂 , 🙂 , 🙂 . Tak for disse internationale symboler.

Oplevelsen gjorde det klart for mig hvordan sprog bliver den begrænsende faktor, når et interessefelt bliver snævert nok. Fagfælderne skal nok finde hinanden, men kan de tale sammen?

Jeg har flere gange set web-forumer, med særlige tysksprogede diskussionslister. Japanske amatørhjemmesider om en elektronikdims, som der også er en vestlig brugerskare af, men kommunikationen imellem dem er stort set nul.

I dag var der i det mindste lidt kommunikation den ene vej. Jeg må hellere lære at sige tak på arabisk. Det kunne måske endda vise sig at være ganske anvendeligt her i 8210 Århus V.

2 Comments »

  1. Jeg vil lige sige, at det faktisk ikke er arabisk du har at gøre med er, men hæbraisk :p

    Kommentar by Benjamin "wookieface" — 5. juli, 2007 @ 11:02

  2. Hmm. Herligt til trods for min manglende viden om sprog, der ikke benytter latinske bogstaver, så fik jeg løst mit problem. Også herligt, at der selv i det snævre miljø, der kunne finde på at læse min blog er nogen, der kan andre verdenssprog end engelsk, tysk, fransk og spansk.

    Kommentar by andreas — 5. juli, 2007 @ 21:57

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress