Andreas Bach Aaen Innovation og Open Source

18. april, 2007

Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Filed under: Åbne standarder,IT-politik — andreas @ 12:08

Der er nu indkommet høringssvar til rapporten om åbne standarder for software i det offentlige. Rapporten indeholder en blandt andet kravet om Følg eller Forklar. Man kan altså ikke blot passivt læne sig tilbage og lade sig stadig mere omfavne af leverandørlåste systemer. Det er IT-afdelingerne i det offentlige der skal styre strategien, ikke deres leverandører.

Rapporten lægger også op til den første konkrete krig om standarder. Open Document Format (ODF) eller Microsofts OpenXML. rapporten foreslår selv: begge dele. Dette er IBM og Oracle som nogle af de tunge drenge ikke glade for. De peger på ODF. Microsoft må godt være med, men så må de rette ind og leve op til kravene om åbenhed – og ikke blot deres egen defination af åbenhed. Microsoft selv peger på mangler i ODF, hvilket sikkert er sund nok kritik, men ikke noget der retfærdiggør deres egen mangel på åbenhed. Dertil kommer at en række foreninger så som IT-politisk forening, SSLUG, DKUUG og en række privatpersoner har peget på ODF og rakket ned på OpenXML.

Mere spændende er det hvad de store offentlige organisationer selv siger til det. Det er jo dem, der skal tage slæbet. Typisk forholder de sig ikke ret meget til ODF kontra OpenXML valget. Der er især det økonomiske de forholder sig til. Kortsigtet økonomisk. Hvem skal betale for implementeringen her og nu? Det lyder mest som en standard klagesang og næppe noget regeringen vil tage superseriøst taget i betragtning af hvor meget f.eks. kommunerne bliver holdt i snor af staten.

Ser man på høringssvarene fra regionerne, så stikker Region Midtjylland ud. Det er det længste af regionernes høringssvar og de har taget aktivt stilling til valgt af dokumentformat. Det skal være ODF. Region Midtjylland peger med sine 1.2 millioner indbyggere og 30.000 ansatte vejen frem med det mest gennemarbejdede høringssvar. Åbne standarder er vejen frem. Region Midtjylland tør tage ansvar for sin egen IT-strategi i stedet for at deponere den hos leverandørerne. Det giver regionen større herredømme over deres egen økonomi.

Jeg kan kun håbe at den endelige beslutning bliver ODF alene og ikke ODF og OpenXML, da det blot vil vedligeholde Microsofts de facto monopol i Danmark. Skulle jeg vægte høringssvarene, så ville svaret fra Region Midtjylland veje tungt.

Ingen kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress